Binnen de algemene voorwaarden van iedere verzekering, dus ook de Evenementenverzekering, wordt molest uitgesloten. Onder molest wordt met name het oorlogsrisico bedoeld. Terrorisme valt hier echter niet onder en is dus wel verzekerd. Wel kan Terrorisme grote gevolgen hebben voor de economische belangen binnen een land. Kijk maar naar de gevolgen in New York in 2001 of recentelijk, enkele weken geleden in Parijs.

Om het hele artikel te lezen klik op:

Download “Terrorisme en uw Evenementenverzekering”