Werkwijze

Op basis van de EvenementenWaardeMeter kunnen wij de dekking van uw evenement optimaal aanbieden. Naar aanleiding van slechts enkele vragen ontvangt u ons voorstel waarbij wij helder de dekking, premie en eigen risico’s aangeven. Tevens ontvangt u de complete polisvoorwaarden.Om misverstanden te voorkomen zijn alle premies van onze evenementenverzekeringen inclusief kosten en belastingen vermeld. Dus de factuur is volledig conform het voorstel!

Daar wij de offertetekst zo beknopt en eenvoudig mogelijk wensen te houden qua begrijpbaarheid en leesbaarheid, kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er een verschil van inzicht bestaat op basis van de offertetekst en polisvoorwaarden. Uiteraard preveleren hier de polisvoorwaarden en kunt u geen rechten ontlenen op basis van de offertetekst. Indien u akkoord gaat met ons voorstel op basis van de EvenementenWaardeMeter zullen wij u de dekking bevestigen alsmede de aanvraag en de factuur verzorgen.

De aanvraag dient voor het evenement te worden geretourneerd. Door het tekenen van de aanvraag verbindt u zich tot het betalen van de premie. Voor aanvang van het evenement dient de premie door u te zijn voldaan. Mocht u onverhoopt schade hebben tijdens uw evenement dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen. Op onze site treft u een schadeformulier aan welke volledig ingevuld en ondertekend aan ons bezorgd moet worden.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u ons per mail of telefonisch benaderen. We wensen u succes met de organisatie van uw evenement en danken u voor uw vertrouwen in onze diensten als specialist in het verzekeren van evenementen en festivals.