Wat te doen als u toch schade hebt?

 

Schadeopname
Maar al te vaak ontstaat achteraf een discussie over de schadeoorzaak, omvang en veroorzaker. Leg vooral de basis gegevens ter plaatse vast en laat de veroorzaker en (plaatsvervangend) producent hiervoor tekenen. U vult het schadeformulier zo snel mogelijk in. Denk hierbij aan getuigen, pakbonnen en aftekenen door schadeveroorzaker. Maak indien nodig ook een foto van de schade. Download schadeformulier hier

Inventariseer eventuele getuigen
In aanvulling op de schadeopname zijn ook getuigen heel belangrijk. De discussie over de schade vindt vaak weken, zoniet maanden na het evenement plaats, waarbij dan ook iedere betrokkene zijn eigen verhaal heeft. Naarmate de tijd verstrijkt lijken de raakvlakken in deze verhalen te vervliegen, waarbij een getuigenverklaring een hoop opheldering kan geven.

Laat direct een proces verbaal opstellen door politie
Geweld en diefstal zijn zeker zaken die zo spoedig mogelijk aangegeven moeten worden bij politie. Het proces verbaal vormt ten eerste een belangrijk bewijsdocument voor de schade, biedt vervolgens politie en justitie de mogelijkheid de dader te traceren en te vervolgen. Tevens is dit voor verzekeraar belangrijk om bij een bekende dader de schade te verhalen.

 

Schadeformulier

Bij schade vult u het schadeformulier zo snel mogelijk in. Denk hierbij aan getuigen, pakbonnen en aftekenen door schadeveroorzaker. Maak indien nodig ook een foto van de schade. Indien u te lang wacht met het aanmelden van een schade loopt u het risico dat u hiermee het belang van een verzekeraar schaadt en daarmee een eventuele uitkering in gevaar brengt.

 

Download Schadeformulier  Algemeen
Download Schade-aanrijdingsformulier