Geen Verrassingen Achteraf

Geen Verrassingen Achteraf

Als u verzekert verwacht u een zekerheid in geval van schade. De ultieme dienstverlening van een verzekeraar en de financieel dienstverlener uit zich dan ook op moment van zo’n schade. Het is dan ook frustrerend als u een schade hebt die niet wordt vergoed, omdat dit niet gedekt blijkt te zijn. Dit kan voor een groot deel worden voorkomen door voorafgaand aan het evenement voldoende informatie in te winnen.

Download  “De uitsluitingen op een Evenementenverzekering, geen verrassingen achteraf”