Corona, solidariteit en risico

Corona, solidariteit en risico

Corona, solidariteit en risico

Inmiddels zijn we een maand of acht verder sinds corona in Nederland haar publieke intrede deed. Ook hebben we acht keer kunnen kijken naar een persconferentie met nieuwe maatregelen die ook haar effect hadden op het organiseren van evenementen. De algemene stelling is dat het normaal organiseren van evenementen, zonder noemenswaardig rekening te moeten houden met corona, zal liggen na het moment dat er landelijk is gevaccineerd. Dat betekent, uitgaande dat er tegen volgend voorjaar een vaccin zal zijn, dat deze situatie niet voor komende zomer hoeft te worden verwacht.

 

Download Corona, solidariteit en risico

 

Corona maakt pijnlijk de noodzaak van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering duidelijk

Corona maakt pijnlijk de noodzaak van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering duidelijk

Corona maakt pijnlijk de noodzaak van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering duidelijk

Het nut van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt met het huidige corona-tijdperk wel pijnlijk duidelijk. Niet dat er veel mensen arbeidsongeschikt zijn door het virus, maar er zijn immers enorm veel freelancers die nu enkele maanden zonder werk zitten. Dus andere oorzaak, maar dezelfde gevolgen.

Download  Corona maakt pijnlijk de noodzaak van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering duidelijk

Excellente dienstverlening

Excellente dienstverlening

Omnido Assurantiën en Omnido Evenementverzekerd.nl zijn onafhankelijke merken. Onze Juridische positie ligt aan de zijde van u als verzekerde. Als onafhankelijk financieel dienstverlener behartigen wij derhalve de belangen van onze particuliere en zakelijke relaties.

Download  “Excellente dienstverlening”

 

De Aansprakelijkheidsverzekering voor de ZZP’er

De Aansprakelijkheidsverzekering voor de ZZP’er

In Nederland is het aantal verplichte verzekeringen op één hand te tellen. Als freelancer -die vaak door het leven gaat als ZZP’er-   zal er buiten de wagen of de brommer, geen verplichte verzekeringen bestaan. Of het slim is om je te beperken tot deze verplichte onderdelen is nog maar de vraag. Woon een startersdag bij van de KvK en je krijgt op dit gebied toch een duidelijke boodschap: verzeker je Aansprakelijkheid en verzeker je Arbeidsongeschiktheid. Van beiden zijn wij grote voorstander omdat deze risico’s niet zijn te overzien. Voor beide onderdelen geldt dat een beetje schade al snel kan leiden tot een persoonlijk faillissement. In het kader van dit stuk zal ik mij beperken tot het risico van Aansprakelijkheid voor de (kleine) ZZP’er

Download  “De Aansprakelijkheidsverzekering voor de ZZP’er”

Geen Verrassingen Achteraf

Geen Verrassingen Achteraf

Als u verzekert verwacht u een zekerheid in geval van schade. De ultieme dienstverlening van een verzekeraar en de financieel dienstverlener uit zich dan ook op moment van zo’n schade. Het is dan ook frustrerend als u een schade hebt die niet wordt vergoed, omdat dit niet gedekt blijkt te zijn. Dit kan voor een groot deel worden voorkomen door voorafgaand aan het evenement voldoende informatie in te winnen.

Download  “De uitsluitingen op een Evenementenverzekering, geen verrassingen achteraf”

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering en haar gezondheidsverklaring

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering en haar gezondheidsverklaring

Het programma Radar staat garant voor spektakel-tv door het uitvergroten van problemen die doorgaans zeer ongenuanceerd worden gebracht. Hierdoor krijgt de kijker de indruk, in dit geval gaat het om arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, dat de subjectief gebrachte reportage wel eens waar zou kunnen zijn. Als professional op het gebied van advies in risico en verzekeringen is bij mij juist  het beeld blijven hangen dat de “gedupeerde” een spiegel had moeten worden voorgehangen. Hiermee wil ik niet iedere verzekeraar, noch ieder individueel geval vrijpleiten van enige vorm van blaam, maar brengt dit wel een belangrijk onderwerp naar voren: een verzekerde kan alleen een  erzekeraar vertrouwen, als de verzekeraar de verzekerde kan vertrouwen

Download  “De Arbeidsongeschiktheidsverzekering en haar gezondheidsverklaring”

Verzekeren Arbeidsongeschiktheid: Een eigen keuze of terug een verplichte publieke verzekering?

Verzekeren Arbeidsongeschiktheid: Een eigen keuze of terug een verplichte publieke verzekering?

In 1976 heeft de overheid de AAW (Algemene ArbeidsongeschiktheidsWet) ingevoerd. Onder deze wet vielen zowel de arbeidsongeschikte werknemers als zelfstandig ondernemers. Door een grondige herziening van het sociaal stelsel op gebied van arbeidsongeschiktheid is deze wet in 1998 voor zelfstandig ondernemers omgezet naar WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen). In 2004 heeft toenmalig minister de Geus wijselijk besloten om ook de WAZ af te schaffen met als reden:

  • Er bestond geen behoefte onder de zelfstandigen om dit te verzekeren en
  • Zelfstandigen konden zichtzelf voldoende verzekeren op de private markt en
  • Zelfstandigen kozen uitdrukkelijk voor het zelfstandig ondernemerschap met de daarbij behorende kansen en risico’s

 

Download “Verzekeren Arbeidsongeschiktheid: Een eigen keuze of terug een verplichte publieke verzekering?”