Verzekeren Arbeidsongeschiktheid: Een eigen keuze of terug een verplichte publieke verzekering?

Verzekeren Arbeidsongeschiktheid: Een eigen keuze of terug een verplichte publieke verzekering?

In 1976 heeft de overheid de AAW (Algemene ArbeidsongeschiktheidsWet) ingevoerd. Onder deze wet vielen zowel de arbeidsongeschikte werknemers als zelfstandig ondernemers. Door een grondige herziening van het sociaal stelsel op gebied van arbeidsongeschiktheid is deze wet in 1998 voor zelfstandig ondernemers omgezet naar WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen). In 2004 heeft toenmalig minister de Geus wijselijk besloten om ook de WAZ af te schaffen met als reden:

  • Er bestond geen behoefte onder de zelfstandigen om dit te verzekeren en
  • Zelfstandigen konden zichtzelf voldoende verzekeren op de private markt en
  • Zelfstandigen kozen uitdrukkelijk voor het zelfstandig ondernemerschap met de daarbij behorende kansen en risico’s

 

Download “Verzekeren Arbeidsongeschiktheid: Een eigen keuze of terug een verplichte publieke verzekering?”