Preventietips

Omnido Event Insurance biedt u een uitgebreide dekking tegen een gunstige premie. Ook de eigen risico´s zijn beperkt. Ondanks deze uitstekende dekking zorgt schade voor extra werk. Voorkomen is daarom beter dan genezen.

Draaiboek
In een draaiboek worden allerhande zaken geregeld. Zorg in ieder geval dat voor iedere medewerker duidelijk is wat zijn of haar taken zijn en wie voor deze persoon aanspreekpunt is. Met name in geval van calamiteiten is dit een zeer belangrijk gegeven. Let hierbij vooral op de communicatiemogelijkheden, zoals mobiele nummers en portofoonkanalen.

Leveranciers
Controleer de offertes en leveringsvoorwaarden van uw leveranciers. Let hierbij met name op annuleringsvoorwaarden en mogelijke nacalculaties. Verder zal uw leverancier in heel veel gevallen de verantwoordelijkheid van schade bij u als huurder neerleggen. Vraag bij uw verhuurder naar de waarde.

Wijs de deelnemer of bezoeker op gevaren en uitwegen
Zeker bij sportieve activiteiten zoals een autocross is het belangrijk dat het publiek goed is afgeschermd van de baan. Vaak zal een simpel dranghek niet afdoende zijn en dient een spel van hekwerk geplaatst te worden, al dan niet in combinatie met containers.

Garderobe
Bij het faciliteren van een garderobe, zowel betaald als onbetaald, heb je de verantwoordelijkheid over de ontvangen goederen. Volledig uitsluiten van aansprakelijkheid is niet mogelijk, wel kan je deze beperken. Zorg dan ook dat in de huisregels is opgenomen dat uitsluitend jassen in ontvangst worden genomen, vrij van kostbare zaken als telefoons en tablets. Regel verder dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot een vast bedrag van bijvoorbeeld  €200. Dit bedrag moet uiteraard wel in lijn liggen met de gewenste doelgroep. Voor een chique evenement adviseren wij dit bedrag naar boven bij te stellen. Verder is het raadzaam om de garderobe te voorzien van cameratoezicht, zodat bij een claim kan worden nagegaan of deze dan ook wel terecht is. Plaats zeker een bord bij de garderobe met deze genomen maatregelen.

Toezicht tijdens het evenement en bij afwezigheid
Dat toezicht tijdens een evenement van groot belang is moge duidelijk zijn. Vaak geschiedt dit middels een combinatie van eigen medewerkers of vrijwilligers en professionele beveiliging. Wat nogal eens wordt vergeten is het deugdelijk toezicht tijdens afwezigheid. Ook na afloop van een evenement dient beveiliging voorzien te worden, maar zeker ook in de op- en afbouwperiode. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat diefstal is verzekerd na braak aan een deugdelijk afgesloten gebouw of bij een gewelddadige beroving.

Laten vallen van elektronica
U verzekert alle van buitenkomende onheilen zoals brand, storm en vandalisme. Een van binnenkomende onheil is niet verzekerd. Hierbij kunt u denken aan kortsluiting. Dus als tijdens de organisatie van uw evenement een versterker of ander elektrische installatie bijvoorbeeld valt dient u dit eerst te controleren op beschadiging. Doet u dit niet en steekt u zondermeer de stekker in het stopcontact met kortsluiting tot gevolg is de oorzaak dus niet het laten vallen, maar kortsluiting. Dit nuanceverschil is groot. Eerst controleren dus!

Plaatsen van tenten
Op veel festivals en andersoortige buitenevenementen worden tenten ingehuurd. Bijzonder belangrijk hierbij zijn de voorwaarden die hierbij worden gehanteerd. In het grosse van de gevallen wordt namelijk gesteld dat de huurder, u dus, verantwoordelijk is voor het aanduiden van ondergrondse leidingen en kabels. Hiervoor is een Klic melding noodzakelijk. Deze bent u als vergunninghouder overigens ook verplicht aan te vragen bij ondergrondse werkzaamheden. Hieronder wordt ook verstaan het slaan van tentharingen en bliksemafleiders. Wij raden u aan met de leverancier duidelijke afspraken te maken wie deze melding gaat doen en hoe deze kunnen worden gehanteerd.

Inventariseer de zwakke plekken / Toegangsmogelijkheden
Zoals al eerder aangegeven dient er sprake te zijn van een deugdelijk afgesloten gebouw. Maar al te vaak moeten wij constateren dat oude, vaak industriële gebouwen worden gebruikt, waarbij er veel in en uitgangen zijn. Vaak zijn dit moeilijk af te sluiten en te bewaken objecten. Houd hier rekening mee in de voorbereidingsfase en de uitvoer van uw evenement.

Alternatieve mogelijkheden bij bijvoorbeeld slecht weer
Ons wordt vaak gevraagd of wij dekking kunnen bieden bij slecht weer. JA, dit kunnen wij zeker, vraag gerust naar de mogelijkheden. Wel willen wij u erop wijzen dat een alternatief programma bij een weersafhankelijk evenement vaak een beter oplossing is dan een verzekering. Bij een alternatief evenement gaat deze in ieder geval door en hoeft u uw relatie niet teleur te stellen. Wel kunt u de extra kosten afdekken met een slechtweer verzekering.
Ook het uitvallen van stroom kan desastreuze gevolgen hebben. Zorg voor voldoende back-up door bijvoorbeeld noodaggregaten.

Wat te doen als u toch schade heeft!