Verzekeren Arbeidsongeschiktheid: Een eigen keuze of terug een verplichte publieke verzekering?

Verzekeren Arbeidsongeschiktheid: Een eigen keuze of terug een verplichte publieke verzekering?

In 1976 heeft de overheid de AAW (Algemene ArbeidsongeschiktheidsWet) ingevoerd. Onder deze wet vielen zowel de arbeidsongeschikte werknemers als zelfstandig ondernemers. Door een grondige herziening van het sociaal stelsel op gebied van arbeidsongeschiktheid is deze wet in 1998 voor zelfstandig ondernemers omgezet naar WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen). In 2004 heeft toenmalig minister de Geus wijselijk besloten om ook de WAZ af te schaffen met als reden:

  • Er bestond geen behoefte onder de zelfstandigen om dit te verzekeren en
  • Zelfstandigen konden zichtzelf voldoende verzekeren op de private markt en
  • Zelfstandigen kozen uitdrukkelijk voor het zelfstandig ondernemerschap met de daarbij behorende kansen en risico’s

 

Download “Verzekeren Arbeidsongeschiktheid: Een eigen keuze of terug een verplichte publieke verzekering?”

Terrorisme en uw Evenementenverzekering

Terrorisme en uw Evenementenverzekering

Binnen de algemene voorwaarden van iedere verzekering, dus ook de Evenementenverzekering, wordt molest uitgesloten. Onder molest wordt met name het oorlogsrisico bedoeld. Terrorisme valt hier echter niet onder en is dus wel verzekerd. Wel kan Terrorisme grote gevolgen hebben voor de economische belangen binnen een land. Kijk maar naar de gevolgen in New York in 2001 of recentelijk, enkele weken geleden in Parijs.

Om het hele artikel te lezen klik op:

Download “Terrorisme en uw Evenementenverzekering”

Gebruik leveringsvoorwaarden in het kader van beperken Aansprakelijkheid

Gebruik leveringsvoorwaarden in het kader van beperken Aansprakelijkheid

Ongeacht het soort onderneming of de omvang hiervan, is een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
aan te bevelen. Onder deze verzekering wordt in zijn algemeen het
aansprakelijkheidsrisico afgedekt voor zaak- of letselschade. Ook in geval van een freelancer
is er sprake van een onderneming, dus geldt dit ook voor ZZP-ers en freelancers.

Om het hele artikel te lezen klik op:

Download “Gebruik leveringsvoorwaarden in het kader van beperken Aansprakelijkheid”